زیر باران راه می روم

تا در کلبه ی تنهایی خودم

تا صبح ، دلتنگی هایم را بشویم

تا بار دیگر که دلتنگ تو ، یا او ، یا ههر کس دیگر که می شوم

به دیدارت می آیم

بدرود...

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 17:59  توسط تارا | 
باش تا آغاز شعر نوینی باشی

نباشی آغاز دلتنگی است

باش خزان هم رنگین کمانی از عشق بسازد

باشی فصل ها سر آغازی برای

آفرینش عشق می گردد

نباشی کجای این دنیا دلتنگی هایم را جا بگذارم

باشی واژه های شعرم

عطر نفس تو را می گیرند

باش همه چیز رنگ دلپذیر عشق را بگیرد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام مهر ۱۳۹۳ساعت 15:24  توسط تارا | 
می خواهی عشقت را جاودانه کنی

دوست داشتن را قطره قطره در دلت

تزریق کن تا با خونت عجین شود

آن وقت به اوج می رسی

سبک همچون پروانه

سبک و فارغ از

همه ی دغدغه ها

تو را به پرواز در می آورد

چون عشق زیباتر از هر حقیقتی استl

   
   
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۳ساعت 19:30  توسط تارا | 
کاش بیشتر از این بمانی

شعرهایم رنگ و بوی تازه ای میگیرند

هوای تو عطر تن تو را می خواهند

و من گاهی انقدر نیازمند گریه میشوم

که حتی ترانه های کودکی از یادم میرود

فقط میماند چشم های خیس قاصدکی

حتی نمی تواند سرودی از عشق برای تو بیاورد

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۳ساعت 20:11  توسط تارا | 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۳ساعت 20:2  توسط تارا | 

شک نکن

من تمام زیبایی را با عشق تقدیم تو کردم

و تمام ناگفته ها را برایت عاشقانه سرودم

شاید ها را کنار بگذار در معادله ی عشق

فقط عاشقانه هاست...

در سکوت ...در ناگفته ها و نگاهاه های پنهانی

هر لحظه احساسم را به تو بیان میکنند

شک نکن...

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۳ساعت 19:42  توسط تارا | 
دلم می خواهد زیر رگبار بی وقفه ی باران راه بروم

بدون حتا ترانه از روزهای دور

بروم    بروم    بروم

تا کوچه هایدور دست هم

گریه های شبانه ام را باور کنند

باور کنند دردی عجیب و سخت در رگانم می دود

باور کنندبغضی تلخ

مثل همین حالا دوری از تو

در جانم لانه کرده است

که یک لحظه

حتا یک لحظه بی یاد حضور تو نبوده ام

باور کنند هنوز هم

با این همه چشم انتظاری و

دل دل زدن چون گنجشگ خیس باران خورده

نیامده است

که شاید هم هیچوقت هم نیاید

راستی تو هیچوقت نمی آیی؟!!

زیر بارانی که می شود شب را می رومکه در کلبه ی تنهایی خود

تا صبح دلتنگی هایم را بشویم.

تا بار دیگر که دلتنگ تو هستم به دیدارت می آیم

بدرود...

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم شهریور ۱۳۹۳ساعت 18:14  توسط تارا | 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم مرداد ۱۳۹۳ساعت 16:9  توسط تارا | 
تو به صداقت بارانی

تنها صدا...

صدای توست که جذب

ذره های زمان خواهد شد

اضطراب لازمه ی عشق است

لازمه ی دوست داشتن

در شب های بیقراری از نیامدن تو

عشق بدون اضطراب عشق نیست

+ نوشته شده در  شنبه چهارم مرداد ۱۳۹۳ساعت 15:34  توسط تارا | 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام تیر ۱۳۹۳ساعت 20:31  توسط تارا | 
اگر آسمان مال من باشد

اگر دنیا با ستاره هایش بدرخشد

اگر خورشید رنگین کمانی از عشق بسازد

تو تنها ترین ستاره ی زندگی ام خواهی شد

تا زمانی که در میان این همه زیبایی

پیدایت نکنم به دنبالت خواهم آمد

تو محبوب من خواهی شد...

تا زمانی که گل زندگی ام پرپر شود

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام تیر ۱۳۹۳ساعت 19:55  توسط تارا | 
آتشی سوزنده از درون مرا میسوزاند ، اما دست هایم سرد و یخزده است هم چنین قلبم

اشکم جاریست دلتنگم ، دلتنگ نبودنت دلتنگ نداشتن ات...

چرا باید باشم و تو را نداشته باشم، چون هر چیزی را در سر آغازی نوین برای بودنت می پندارم

اما نیستی تا ببینی...امیدم را دست چه کسی بسپارم؟ دارم نابود می شوم چه کنم؟

برایم مهم نیست زندگی باشد یا نباشد...

سپیده دمی بدمد غروبی اتفاق بیفتد ...

تو نباشی زندگی چه مفهومی میتواند داشته باشد

شب ها تاریکی اش با همه سیاهی اش روی سینه ام راه می رود

طلوع صبحی دل انگیز را از دست داده ام

چه روزگار غم انگیزیست...

چقدر دلم می خواهد کنار دلتنگی هایم باشی و بنشینی

تنهایی برایم سخت است، احساس بیهودگی میکنم

یک بار دیگر فقط یک بار دیگر...لبخندت را از من دریغ نکن...

تا دنیا مال من شود...

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام تیر ۱۳۹۳ساعت 19:19  توسط تارا | 

ترس برم می دارد از این تنهایی

به گرمای نفس ات محتاجم

که مرا از گزند هراس های شبانه ام

در امانم می دارد...

هر شب در های خیالم باز است

نا مهربان

با نسیم صبحگاهی به دیدارم بیا

چه قدر چشم انتظار بمانم ...

من در این امتداد شب

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۳ساعت 20:33  توسط تارا | 

هر جا که باشم ...

عاشقانه هایم برای توست

کجایی عشق من زندگی من در دستای توست

کجاست؟ آغوشت

مکان امنی که

آن جا پناه بگیرم

دلتنگی هایم را آن جا ، جا بگذارم

لحظه ای فقط لحظه ای با تو زندگی کنم

میدونی! سهم من هم از زندگی

یک لحظه خوشبخت زیستنه

از من دریغ نکن....

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۳ساعت 16:56  توسط تارا | 
واژه های شعرم

همه لبریز از نفس های توست

مثل باغچه ای از گل سرخ

عطر تو...تمام روز

همراه من است

در میان کلام شعرهای من

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۳ساعت 13:4  توسط تارا | 
چقدر غم انگیزند این جاده ها

وقتی به خانه ای که آرزویش را داری

دیر می رسی

صدایم را هم نخواهی شنید

وقتی که با تمام وجودم آرزو دارم

آغوشت مکان امنی برایم باشد

احساس امنییتم را کدامین آغوش

به من بر می گرداند

امروز را می خواستم دست نوازشی به سرم بکشی

فردا به چه درد من می خورد

امروز یا حتی فرداهای دیگر...

نومیدی قلبم را به درد می آورد

استخوان هایم تیر می کشند از نبودنت

چه بی فایدهفردا را بی حضور تو جشن بگیرم

در این قیل و قال تبریک گفتن ها

صدای من فقط گم می شود

این روزها و شب هابرای من جهنم است

آن قدر چشم براهت می مانم...

در دست هایم پر از گل هایی که دوست داشتی

در چشمانم فقط اندوه

برای تبریک گفتن زبانم قاصر است

در کنارت من فقط ساکت می مانم

سکوتم از رضاین نیست

فریاد قلبم را بشنو

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 1:35  توسط تارا | 

                                                                                                                                                                                                                                                                     دلتنگی غریبی دارد زندگی من

یک شب ، تمام شب ها

بر روی ویرانه های خاطرات با تو بودن

با ستار هایی که در دامنم

برایت قایم کرده بودم

آنقدر اشک می ریزم

که از درخششان کم شود

و من در تاریکی مطلق

تنها و بدون تو

هر شب میمیرم

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 1:20  توسط تارا | 

امسال هم می گذرد

مثل سال های دیگر

مثل تمام فصل ها

بهار آرزوهای من

هم خزان می شود

تو بر نمی گردی

این انتظار پایانی ندارد

ولی این عشق را

نمی توانی از من بگیری

همیشه فکر می کنم

یک لحظه ی کوتاه به

دیدنم می آیی...میدانم

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 17:36  توسط تارا | 

هر شب

شعری نو

در سبدی از گل و بوسه

می آمیزم به عطر گل یاس

برایت می فرستم

تا در آغوشش

آرام بگیری

مثل پروانه ای

در پناه گلبرگی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۳ساعت 16:7  توسط تارا | 

برای کویر تشنه

چون سراب نباش

می خواهم لمس کنم خیالت را

رویاهای جاودانه ات را

بگذار عطر آگین کند

حصار تنهایی ام را

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۳ساعت 16:56  توسط تارا | 
وقتی میباری باران

از چشم عاشقی

آوازی میشوی

در تن خسته ی ناودان

باران....

همیشه شعری قشنگ

از عشق می سازی

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۳ساعت 16:49  توسط تارا | 

امروزم را به نام تو ثبت میکنم

می خواهم تمام عشق دنیا را به پایت بریزم

می بخشی عزیزم وقتی به تو می رسم

تمام حرف هایی را که در امتداد این دوری مانده ام

یعنی یک دنیا حرف برای گفتن

دوباره سکوت حاکم میشود

و تمام حرف ها به یکباره از یادم می رود

و زبانی که دنیا دنیا حرف برای گفتن دوستت دارم ها دارد

من می مانم تنها و یک دنیا حرف های نا گفته برایت

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۲ساعت 15:46  توسط تارا | 
به من گفت نخواهم گذاشت ترکم کنی

چون میدانم دوستم داری

آن قدر اصرار میکنم تا برگردی

وقتی بیایی

برای تو ...

ترانه ای خواهم ساخت از جنس باران

شفاف زلال و پاک

آیینه ای باشد از تجسم یک عشق پاک

به لطافت بارانی که هر قطره اش

رنگ روشن عشق را دارد

ترنم آهنگ نم نم باران

طنین صدای توست

آسمان با ستاره هایش به من چشمک خواهند زد

و زندگی را به من باز می گراند


+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اسفند ۱۳۹۲ساعت 1:13  توسط تارا | 
در آسمان دلم

همچون نگین الماسی می درخشیدی

نفسم به نفس تو بند بود

نمیدانستم ابر سیاه مهاجم

به عشقمان چنگ خواهد انداخت

و ما را برای همیشه از هم

جدا خواهد ساخت

نفسم تنگ است

میدانم خواهم مرد

تو نباشی میمیرم

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 14:40  توسط تارا | 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 14:14  توسط تارا | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 15:33  توسط تارا | 

وقتی به تو فکر می کنم

قلبم صابرترین می شود

چیزی در وجودم ریشه می کند

ریشه می دواند

ترانه ساز می شود

در سایه ی آن دغدغه های دنیا

به خاکستر مبدل می شود

تمام وجودم به خاکستر مبدل می شود

تمام وجودم لبریز از خیال تو می شود

عشقت مرا به منزلگه آبی احساسم می برد

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 15:21  توسط تارا | 

من چشم می بندم

تا تو قایم شوی

درست مثل بازی های کودکانه

بعد...

من ساعت ها را می شمارم

تا تو بر گردی

بعد روزها را

و سال ها را...

تو پیدا نمی شوی

شاید من اشتباه میکنم

حساب روزها و سال ها را

از یاد برده ام...

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 11:45  توسط تارا | 

دست هایت را به من بسپار

در دلتنگی...

در سکوت...

در ناکامی ...

در فراز و نشیب زندگی دستت را ول نمی کنم

اگر هزار تا سد برای ما در میان باشد

دو بال قرض خواهم کرد

پرواز خوام کرد ...

تو را تا کهکشان همراه خودم خواهم برد

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 11:39  توسط تارا | 
امروز...

از سرودن شعری

در وصف عشقت

خوشم!

زندگی چه بهشتی میشد!

برای من

همیشه کنارم بودی

آنوقت

همه ی واژه های شعرم

تو می شدی...+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۲ساعت 17:57  توسط تارا | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
خسته ام خسته از این لحظه های بی عبور
ازین تکرار دقایق جانکاه
ازین غروی غم انگیز خون آلود
از لبخندهای تلخ و زهر آلود


نوشته های پیشین
اسفند ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
فروردین ۱۳۹۳
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آرشيو
پیوندها
گفتگو
نسخه آخر
خفتن در آتش
تا شقایق هست زندگی باید کرد
★★ღعکسهای متحرک عاشقانه
اوای خاموش
پنجره
گالری عشق
عاشق دل شکسته
only for you
پاتوق چت
شاید
یافتن آرامش
بیراهه هم راهیست
بی کسی هایم
رزسیاه
بهانه ی خلقت همه
ناز بانو
گم شده
بغض شیشه ای
فرازمند
غربت اشک
گفتگو
رهگذر تردید
عاشقانه ها و کبود
شکوه های خاموش
بزرگترین سایت عکس ایران
بی نهایت
عشقه من
فارم فا
کلبه عشق
وبلاگی برای همه
می نویسم بدون تو
گاهی خند & گاهی گریه
من هنور زنده ام و غزل فکر میکنم
خلوت دل تنگم
عشق پاک
لیلایی ترین دستخط مجنون
سیاه مشق های محزون
نیا تو اینجا جای تو نیست
جملات عاشقانه
حرفهای پنهانی
نقطه چین 81
می خواهم درد دل کنم
معجزه عشق
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM